وبلاگ اونـار

دریافت آخرین اخبار و اطلاعات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی از اونار فارسی

18

ارد 1396

آموزش

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی کتاب، جزوه، دفتر قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید. مثال : کاربران گوشی هوشمند

18

ارد 1396

پوستر

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی پوستر فیلم، سی دی فیلم، بسته فیلم قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید. مثال

18

ارد 1396

لوح فشرده

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی آلبوم موسیقی، پوستر موسیقی  قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید. مثال : کاربران گوشی

28

فرو 1396

بیلبورد

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی بیلبوردها و پوسترهای تبلیغاتی قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید. مثال : کاربران گوشی

28

فرو 1396

کارت ویزیت

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی کارت ویزیت قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید. مثال : بر روی کارت ویزیت

28

فرو 1396

کاتالوگ

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی مجلات و روزنامه ها قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید. مثال : بر روی

USA