نشریات

نشریات

شما در حال مطالعه یکی از هفته نامه های پر مخاطب می باشید که در داخل یکی از صفحات  این هفته نامه ، تصویر یک خودرو  قرار دارد که با نصب اپلیکیشن واقعیت افزوده   اونار و نگاه داشتن  دوربین گوشی هوشمند خود بر روی تصویر خودرو، تصویر سه بعدی آن خودرو و یا ویدیوی کامل آن را بر روی تصویر مجله می توانید مشاهده نمایید.

USA