کارت ویزیت

کارت ویزیت

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی کارت ویزیت قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید.
مثال :
بر روی کارت ویزیت قابلیت چندین امکان از جمله تماس مستقیم تلفنی، پیامک مستقیم، آدرس وب سایت، آدرس ایمیل، شبکه های اجتماعی را اضافه کرد.
نتایج :
 به جذب کاربر و مشتری کمک بسزایی می نماید.
 کارت ویزیت هوشمند و مدرن بوجود می آید.
 با یک اپلیکیشن واقعیت افزوده برای هر شرکت و سازمان می توان کارت های ویزیت تمامی کارکنان و پرسنل را هوشمند و تعاملی کرد.
قابل استفاده :
 شرکت ها
 سازمان ها
 اشخاص حقیقی
 مدیران
 تمامی پرسنل
 مغازه ها

USA