پوستر

پوستر

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی پوستر فیلم، سی دی فیلم، بسته فیلم قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید.
مثال :
کاربران گوشی هوشمند خود را بر روی پوستر یک فیلم گرفته و دمویی از فیلم را می توانند مشاهده کنند.
نتایج :
 بازدیدکنندگان و مشتریان زیادی جذب می شوند.
 باعث افزایش مشتریان و فروش می گردد.
 پوستر هوشمند و مدرنی را بوجود می آید.
 قابلیت پخش دموی فیلم ها خواهد بود.
 قابلیت درج نظرات توسط کاربران برای هر فیلم بوجود می آید.
 قابلیت اتصال به شبکه های اجتماعی وجود خواهد داشت.
 قابلیت خرید نسخه آنلاین فیلم وجود خواهد داشت.
قابل استفاده :
 کارگردانان و تهیه کنندگان فیلم و سریال.
 پکیج فیلم های خانگی.
 شرکت های تهیه و پخش فیلم
 سالن های سینما.

USA