کارت دعوت

کارت دعوت

عروسی و تولد :

با استفاده از واقعیت افزوده می توانید بر روی کارت های عروسی ، عکس عروسی، کارت های تبریک و کارت پستال ها ، کارت تولد قابلیت اضافه کردن امکاناتی مختلفی را فراهم نمایید.

مثال :

کاربران گوشی هوشمند خود را بر روی کارت عروسی گرفته و آدرس جغرافیایی محل جشن را در نقشه گوگل مپ مشاهده می نماید و یا تیزر عروسی را می تواند ببیند.

نتایج :

  • برای مهمانان بسیار جذاب و شگفت انگیز خواهد بود.
  • کارت های عروسی هوشمند و مدرن بوجود می آید.
  • قابلیت نمایش محل عروسی در نقشه گوگل خواهد داشت.
  • قابلیت نمایش تیزر عروسی بر روی کارت بوجود می آید.
  • قابلیت اضافه کردن تیزر عروسی بر روی عکس یادگاری عروس و داماد.

قابل استفاده :

  • تالارهای عروسی و تشریفات
  • شرکت های چاپ کارت عروسی و کارت پستال
  • عروس و داماد ها
USA